TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CĂN HỘ THE EASTERN

+ Thanh toán đợt 1: 20%+ 2% phí bảo trì

+ Thanh toán đợt 2( sau đợt 1, 01 tháng): 10%- 3%CK

+ thanh toán đợt 3(sau đợt 2, 03 tháng): 10%- 2%CK

+ Thanh toán đợt 4( sau đợt 3, 03 tháng):10%-2%CK

Các đợt còn lại thanh toán ít nhất 8%

HOTLINE CĐT : 0907 659 086 (24/7)